Haluan liittyä TerveysklubiinOlen jo Klubijäsen
kirjaudu täyttämällä alla olevat kentät:

Käyttäjätunnus (sähköpostiosoitteesi)
Salasana

Kirjeitä keittiöstäni:
Toukokuun uutiskirje

* Parsan monet edut

* Sydänsairaudet ja
  hiilihydraatit

* Lääketieteen kritiikki


Kirjeitä keittiöstäni

Yli 500 herkullista vhh-reseptiä, joiden avulla pääset lääkkeettömään tilaan. Ja klubilaisen sanoin "lisäpalkintona tulee täydellinen ulkonäkö".


Terveysklubissa läsnä:

Antti Heikkilä
Maarit HeikkiläTOIMIVAA TIETOA,
VAKUUTTAVIA TULOKSIA
HEIKKILÄN MENETELMÄLLÄ
®

WHO:n suositus 25g sokeria/vrk = VHH


TerveysSummit 2019

Karita Aaltonen haastattelee lääkäri Antti Heikkilää:

Katso video TerveysSummit -sivuilla


Voit myös antaa
Terveysklubin jäsenyyden lahjaksi

TILAA TÄSTÄ!

» Tilaa


KirjallisuuttaLääkkeetön elämä -kirjan julkaisija on Otava. Tilaa kirja Suomalaisesta kirjakaupasta tai AdLibriksestä.


Rasalas Kustannus julkaisee huolellisesti valittuja teoksia tukemaan koko perheen henkistä ja fyysistä terveyttä. Rasalas. Voimaa ajatuksista. www.rasalas.fi
Hyvää elämää:

© Nopsajalka & Svengali, Ghettoblaster Sound '06


© 2012-2019 Tekstit Antti Heikkilä
Tietosuojaseloste
Palvelun käyttöehdot

Powered by NettiSite

Käyttöehdot

Käyttöehdot

1. Yleistä

Tämä käyttäjäsopimus (sopimus) sisältää Dojo Oy:n omistaman ja ylläpitämän osoitteessa http://www.anttiheikkila.com olevan Antti Heikkilän Klinikka -nimisen palvelun (palvelu) käyttöä koskevat ehdot.

Palveluntarjoaja on Dojo Oy (y-tunnus: 2172638-8), joka osittain tuottaa osittain palvelun sisällön.  Palvelun sisältöä tuottavat myös osittain palvelun käyttäjät ja Antti Heikkilä.

Palvelun käyttäjäksi (käyttäjä) katsotaan jokainen, joka on rekisteröitynyt palveluun. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy tässä sopimuksessa mainitut ehdot ja sitoutuu noudattamaan niitä.


2. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Palveluntarjoaja on Dojo Oy (y-tunnus: 2172638-8).

Postiosoite:

Iso Roobertinkatu 3-5 E 5
00120 Helsinki

Käyntiosoite:

Iso Roobertinkatu 3-5 E 5
00120 Helsinki

Sähköpostiosoite:

maarit.dojo@gmail.com

Puhelin:

09 622 1127 tai 0400 417 595


3. Dojo Oy:n ja Antti Heikkilän vastuun rajoituksia

Dojo Oy huolehtii siitä, että palvelun sisältö ja toiminnot olennaisilta osiltaan vastaavat palvelun sisällöstä määritettyä kuvausta.

Dojo Oy tai Antti Heikkilä eivät miltään osin vastaa palvelun tai sen osien tai palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällön oikeellisuudesta, luotettavuudesta, toimintavarmuudesta tai muista ominaisuuksista.

Palvelun käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Dojo Oy huolehtii siitä, että toimitettu palvelu on lainmukainen ja siitä, että palvelu on mahdollisimman korkeatasoinen, mutta ei miltään osin takaa palvelun tai sen osan oikeellisuutta tai toimintavarmuutta. Nettivastaanotto on tarkoitettu terveystietoa tarjoavaksi alustaksi, jolla tietoa tarjotaan, kuten se on ja silloin, kun se on saatavilla. Tarjottavia tietoa ja neuvoja tulee käyttää ainoastaan ohjeenluonteisesti, kyse ei ole ehdottomista määräyksistä ryhtyä tiettyyn toimenpiteeseen tai hoitoon. Dojo Oy ei vastaa mistään sairaanhoidollisesta, oikeudellisesta tai taloudellisesta tapahtumasta tai lopputuloksesta, joka aiheutuu palvelun käytön takia. Käyttäjää kehotetaan konsultoimaan myös muita tahoja ja tällä tavoin varmistamaan palvelun kautta saatu informaatio. Kun kyse on sairaanhoidollisista toimenpiteistä, esimerkiksi muiden hoitotoimenpiteiden arvioinnista, tulee käyttäjän aina konsultoida lääkäriään.

Dojo Oy tai Antti Heikkilä eivät vastaa käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle palvelun sisältämien tietojen tai palvelun käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. Palvelun kautta välitetään yleistä ravitsemustietoon ja terveyteen liittyvää informaatiota. Dojo Oy tai Antti Heikkilä eivät vastaa palvelun soveltuvuudesta ja sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen.

Palvelu on tarkoitettu ainoastaan käyttäjän omaan henkilökohtaiseen tai oman perheen käyttöön yleistä itseopiskelua ja kokemusten vaihtoa varten nimimerkin suojassa muiden jäsenten kanssa. Palvelu on tarkoitettu ainoastaan ravitsemustietoa koskevaksi tiedonlähteeksi ja kokemusten jakamista koskevaksi paikaksi.

Siltä osin, kun kyse on potilasvahinkolain (585/1986) mukaisesta vahingosta, tulee vahinko korvattavaksi kyseisen lain määräysten mukaisesti.

Dojo Oy tai Antti Heikkilä eivät vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista tai tietoliikenneyhteyksien tai internet -verkon mahdollisista toimintakatkoksista. Dojo Oy tai Antti Heikkilä eivät vastaa mistään vahingosta, joka voi johtua palvelun toiminnasta tai siitä, että palvelu ei toimi.

Mikäli palvelu sisältää linkkejä tai viittauksia myös muille kuin Dojo Oy:n ylläpitämille verkkosivuille, Dojo Oy tai Antti Heikkilä eivät kontrolloi tällaisia sivuja, eivätkä ole miltään osin vastuussa niiden sisällöstä tai laillisuudesta.

Mikäli palvelu sisältää tai sen kautta on saavutettavissa Dojo Oy:n yhteistyökumppanien, muiden kolmansien tahojen ja/tai käyttäjien tuottamaa aineistoa, tuotteita tai palveluita, vastaa kukin yhteistyökumppani, kolmas taho tai käyttäjä niiden sisällöstä yksin. Dojo Oy tai Antti Heikkilä ei vastaa yhteistyökumppanien, kolmansien tahojen ja/tai käyttäjien tuottamasta aineistosta, tuotteista ja palveluista, eikä välitä niitä koskevia sopimuksia.

Dojo Oy tai Antti Heikkilä eivät ole vastuussa välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Dojo Oy:llä on harkintansa mukaan oikeus lisätä, muuttaa tai poistaa osia palvelusta tai sen sisällöstä tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaisuudessaan. Dojo Oy:llä on oikeus perustellusta syystä lopettaa palvelun tarjoaminen asiakkaille osittain tai kokonaan.

Palvelu toimitetaan sitoumuksetta. Dojo Oy ei vastaa siitä, että palvelu toimii keskeytyksettä tai virheettömästi.

Dojo Oy tai Antti Heikkilä eivät missään olosuhteissa vastaa kolmannen osapuolen, tietojärjestelmä- tai tietoliikennevirheiden ja -häiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen (virus, madot, tietovarkaudet ym.) taikka palvelun tai sen kautta saavutettavien muiden palvelujen virheellisen sisällön tai toimintahäiriöiden aiheuttamista vahingoista.


4. Palvelun sisältö

Palvelu sisältää maksullisia palveluita, jotka sisältyvät asiakkaan maksamaan hintaan. Palvelut koostuvat lähinnä sähköisistä kirjoista ja kirjoituksista, interaktiivisesta palvelusta sekä nettivastaanotosta.

Palveluun sisältyvään interaktiiviseen palveluun, käyttäjä voi kirjoittaa anonyymisti nimimerkillä kysymyksiä tai kommentteja sivustolla olevalle palstalle, joihin palvelun tuottaja vastaa oman harkintansa mukaan. Palstalla olevat kysymykset, kommentit ja vastaukset (aineisto) ovat kaikkien käyttäjien nähtävillä.

Kysymysten ja kommenttien on oltava hyvän tavan mukaisia ja muita käyttäjiä, palvelun tuottajaa sekä kolmansia henkilöitä kunnioittavia. Dojo Oy:llä on oikeus purkaa sopimus korvauksetta ja poistaa käyttäjän käyttöoikeus palveluun välittömästi, mikäli Dojo Oy:n harkinnan mukaan käyttäjän lähettämät kysymykset tai kommentit ovat loukkaavia, epäkunnioittavia tai muutoin hyvän tavan vastaisia.

Dojo Oy:llä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, muokata, kopioida, julkaista tai olla kokonaan tai osittain julkaisematta käyttäjän palstalle lähettämää aineistoa tai poistaa julkaistun aineiston. Dojo Oy tai Antti Heikkilä eivät vastaa käyttäjän julkaistavaksi lähettämän aineiston sisällöstä.

Nettivastaanotto on osa palvelua, jossa käyttäjällä on mahdollisuus konsultoida lääkäriä terveydenhoitoa ja ruokavaliota koskevissa kysymyksissä. Lääkäri ohjaa käyttäjiä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin. Käyttäjä sitoutuu hakeutumaan lääkärin vastaanotolle, jos käyttäjän terveydentila heikkenee tai jos oireet jatkuvat tai pahenevat.

Nettivastaanottoa ei tule missään tilanteessa käyttää, kun kyse on lääketieteellisestä hätätapauksesta tai muusta kiireellisestä tilanteesta. Mikäli käyttäjällä on tai hän epäilee, että kyseessä on edellä mainitun lainen hätätapaus, tulee käyttäjän välittömästi hakeutua lääkärin hoitoon.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä palvelua nettivastaanoton osalta, jos käyttäjä sijaitsee sellaisessa valtiossa, jossa vastaavanlaisen palvelun käyttö on kielletty.


5. Laitteistovaatimukset

Palvelu toimii Mozilla Firefox 4 ja Internet Explorer 8 -internet-selaimilla tai kyseisten selainten uudemmilla versioilla. Käyttäjä huolehtii itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä sekä muista palvelun käyttöön liittyvistä teknisistä laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.


6. Palvelun tilaaminen ja sopimuksen voimassaolo

Palvelu tilataan osoitteessa http://www.anttiheikkila.com olevalla lomakkeella sähköisesti. Sopimus tulee voimaan, kun palvelun hinta on maksettu. Palvelun hinta maksetaan joko pankki- tai luottokortilla Suomen Verkkopankin tai Paypalin välityksellä. Dojo Oy luovuttaa käyttäjälle tämän sopimuksen mukaisen oikeuden palvelun käyttöön niiden tietojen mukaisesti, jotka käyttäjä on palvelua tilatessaan ilmoittanut. Dojo Oy pidättää oikeuden olla hyväksymättä palvelun tilausta.

Digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti aloitetaan välittömästi sopimuksen tultua voimaan jos käyttäjä antaa siihen tilaamisen yhteydessä suostumuksensa, ja käyttäjän maksettua palvelun hinnan. Jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu käyttäjän suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä, ei kuluttaja-asiakkaalla tällöin ole kuluttajansuojalain mukaista peruuttamisoikeutta.

Muussa tapauksessa digitaalisen sisällön toimittaminen alkaa kuluttajansuojalain mukaisen 14 päivän peruuttamisajan jälkeen.

Kaikki palvelun tilaukset ovat määräaikaisia. Palvelua koskeva sopimus on voimassa 12 kuukautta siitä, kun palvelun hinta on maksettu ja sopimus on tullut voimaan. Dojo Oy ilmoittaa palvelun käyttäjälle viimeistään neljä viikkoa ennen sopimuskauden päättymistä että sopimuskausi on päättymässä. Samalla Dojo Oy ilmoittaa mahdollisuudesta uuden sopimuskauden tilaamiseen ja sen hinnasta.

Dojo Oy:llä on oikeus purkaa sopimus välittömästi oman harkintansa mukaan, jos käyttäjä käyttää palvelua näiden ehtojen, lain, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesti. Dojo Oy voi suorittaa purkamisen palvelun välityksellä, sähköpostitse tai kirjeitse.

Tilaus sisältää maksuvelvollisuuden.


7. Kuluttaja-asiakkaan peruuttamisoikeus

Kuluttaja-asiakkaalla on oikeus peruuttaa tämä sopimus 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisen määräaika päättyy 14 päivän kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Peruuttamisoikeuden käyttämiseksi kuluttaja-asiakkaan on ilmoitettava Dojo Oy:lle päätöksestään peruuttaa sopimus yksiselitteisellä tavalla kirjallisesti tai sähköpostitse osoitteeseen maarit.dojo@gmail.com. Käyttäjä voi käyttää palveluntarjoajan peruuttamislomaketta, mutta sen käyttö ei ole pakollista.

Peruuttamisen määräajan noudattamiseksi riittää, että käyttäjä lähettää ilmoituksen peruuttamisoikeuden käytöstä ennen peruuttamisajan päättymistä.

Kuluttaja-asiakkaalla ei ole peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä käyttäjän suostumuksen johdosta.

Peruuttamisen vaikutukset

Jos kuluttaja-asiakas edellä mainitulla tavalla peruuttaa tämän sopimuksen, Dojo Oy palauttaa käyttäjälle kaikki tältä saamansa suoritukset, myös mahdolliset toimituskustannukset, viivytyksettä ja joka tapauksessa viimeistään 14 päivän kuluttua käyttäjän peruuttamisilmoituksen saatuaan. Dojo Oy suorittaa palautuksen sillä maksutavalla, jota käyttäjä on käyttänyt alkuperäisessä liiketoimessa, ellei käyttäjä ole nimenomaisesti suostunut muuhun, ja joka tapauksessa siten, että käyttäjälle ei aiheudu suoritusten palauttamisesta kustannuksia.


8. Hinnat ja laskutus

Dojo Oy perii käyttäjältä palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevan vuosihinnaston mukaisen hinnan. Voimassa oleva vuosihinnasto on nähtävillä osoitteessa http://www.anttiheikkila.com. Dojo Oy pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin. Käyttäjä maksaa palvelun hinnan Internetin välityksellä pankki- tai luottokortilla Suomen Verkkopankin tai Paypalin välityksellä.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla:
Mikäli käyttäjä haluaa maksaa Visa, Visa Electron tai MasterCard -korteilla, Dojo Oy toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana ja lisäksi toimittaa tuotteet ostajalle. Reklamaatioista vastaa Suomen Verkkomaksut Oyj. Suomen Verkkomaksut Oyj toimii Visa, Visa Electron tai MasterCard -korteilla tehtävissä maksuissa tuotteen myyjänä ja kauppa syntyy asiakkaan ja Suomen Verkkomaksut Oyj:n välille. Myyjän vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Suomen Verkkomaksut Oyj on myös maksun saaja.

Suomen Verkkomaksut Oyj, y-tunnus: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Puhelin: 0207 181830

Verkkopankit:
Verkkopankkimaksamiseen liittyvän maksunvälityspalvelun Suomen Verkkomaksut Oyj (2122839-7) toteuttaa yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Kuluttajan kannalta palvelu toimii täsmälleen perinteisen verkkomaksamisen tavoin.


9. Käyttäjätunnukset ja salasanat

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan käyttäjätunnuksen ja salasanan huolellisesta säilyttämisestä. Jos käy ilmi tai on syytä epäillä, että kolmas osapuoli on saanut käyttäjän tunnukset haltuunsa, on käyttäjän välittömästi vaihdettava palvelun välityksellä omat tunnuksensa. Dojo Oy:llä on oikeus poistaa kyseisiin tunnuksiin liittyvät käyttöoikeudet ja ryhtyä harkintansa mukaan muihin tarvittaviin toimenpiteisiin vahinkojen välttämiseksi.


10. Tekijänoikeudet

Palvelun sisältämissä tietokannoissa olevia yksittäisiä dokumentteja koskevat normaalit tekijänoikeudelliset rajoitukset tekijänoikeuslain (404/1961) 9 §:ssä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Dokumenteista saa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa (tekijänoikeuslaki 22 §). Aineistoa lainattaessa on tekijän nimi ja lähde mainittava siinä laajuudessa ja sillä tavoin kuin hyvä tapa vaatii (tekijänoikeuslaki 11 § 2 momentti).

Dojo Oy:llä on yksinomainen oikeus määrätä jokaisen palvelun sisältämän tietokannan koko sisällöstä tai sen laadullisesti tai määrällisesti arvioiden olennaisesta osasta valmistamalla siitä kappaleita ja saattamalla se yleisön saataviin (tekijänoikeuslaki 49 § 1 momentti). Kokonaista tietokantaa tai olennaista osaa siitä ei siten saa esimerkiksi kopioida ja julkaista osana toista tuotetta tai palvelua, vaikka tietokannan sisältämät dokumentit olisivatkin tekijänoikeudesta vapaita. Myös dokumenttien linkittäminen osaksi jotain toista internet-sivustoa laajuudeltaan, esittämistavaltaan tai muutoin hyvän tavan vastaisesti on kielletty.

Tietokannasta kopioituja dokumentteja ei siten saa käyttää esimerkiksi uusien tietokantojen tai muiden julkaisujen tuottamiseen. Sama koskee muitakin palvelun sisältämiä tietokantoja, joiden sisällön kerääminen, varmistaminen tai esittäminen on edellyttänyt huomattavaa panostusta.


11. Käyttäjän vastuu

Dojo Oy luovuttaa käyttäjälle sopimuksen voimassaoloajaksi oikeuden käyttää palvelua sopimuksen käyttöehtojen mukaisesti (käyttöoikeus).

Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Dojo Oy:lle, Rasalas Oy:lle ja/tai Antti Heikkilälle ja/tai Yhteistyökumppaneille.

Käyttäjän saama oikeus palvelun käyttöön on henkilökohtainen, eikä käyttäjä saa luovuttaa oikeuttaan kolmannelle miltään osin edes väliaikaisesti ilman Dojo Oy:n kirjallista lupaa. Mikäli Dojo Oy antaa luvan käyttöoikeuden luovutukseen, luovutuksensaajan on lisäksi hyväksyttävä kirjallisesti tämän sopimuksen ehdot.

Palvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjät eivät saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman Dojo Oy:n kirjallista lupaa. Palvelun käyttö tietopalvelutarkoituksiin on kielletty. Edellä sanottu koskee myös Dojo Oy:n edustajan mahdollisesti käyttäjälle sähköpostitse lähettämää aineistoa.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua sopimuksen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseksi tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa tai muulla tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Dojo Oy:lle tai Rasalas Oy:lle, muille käyttäjille tai kolmansille.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänen palvelussa julkaistavaksi lähettämät kysymykset, kommentit ja aineistot ovat lain ja hyvän tavan mukaisia, eivätkä loukkaa kolmannen oikeutta tai mitään muitakaan oikeuksia, ja että käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.

Käyttäjä vastaa kaikesta sopimuksen, lain, viranomaismääräysten tai hyvän tavan vastaisesta palvelun käytöstä Dojo Oy:lle, muille käyttäjille ja kolmansille aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.

Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan ja salasanallaan tapahtuneesta palvelun käytöstä sekä vahingosta ja kuluista, joita Dojo Oy:lle aiheutuu sen johdosta, että kolmas osapuoli on saanut tunnukset haltuunsa.

Käyttäjä on velvollinen pitämään ajan tasalla käyttäjätietonsa, jotka hän palvelua tilatessaan ilmoitti.

Käyttäjä on vastuussa tilaajakohtaisen käyttäjätunnuksen salassapidosta sekä sillä tapahtuneesta käytöstä. Käyttäjän tulee ilmoittaa välittömästi Dojo Oy:lle käyttäjätunnuksen ja salasanan katoamisesta tai paljastumisesta kolmannelle osapuolelle. Ilmoitus tulee tehdä sähköpostilla osoitteeseen maarit.dojo@gmail.com. Käyttäjä vastaa kaikista niistä kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista, jotka syntyvät hänen käyttäjätunnuksensa käyttämisestä, kunnes hän on ilmoittanut Dojo Oy:lle käyttäjätunnuksen katoamisesta tai joutumisesta kolmannen haltuun. Käyttäjä on korvausvelvollinen Dojo Oy:lle ja suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- tai sopimuksenvastaisista toimistaan.

Käyttäjä vastaa palveluun toimittamastaan tai sen kautta muille käyttäjille ja muihin tietoverkkoihin jakamastaan materiaalista ja siitä, ettei palvelun käyttö tai em. materiaali loukkaa kolmannen tekijän-, teollis- ja muita suojattuja oikeuksista tai ole näiden käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaista tai aiheuta haittaa tai häiriötä verkolle, Dojo Oy:lle tai sopimuskumppaneille, muille käyttäjille tai kolmansille. Käyttäjä sitoutuu korvaamaan Dojo Oy:lle tai kolmannelle palvelun tämän kohdan vastaisesta käytöstä mahdollisesti aiheutuvat kustannukset ja vahingon.

Mikäli käyttäjä toimittaa palveluun materiaalia, asiakas vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet lähettämäänsä materiaaliin. Interaktiiviseen palveluun tai vastaavaan palveluun toimitetun aineiston kirjoittaja vastaa siitä, että hänen tekstinsä ovat lakien ja hyvien tapojen mukaisia. Käyttäjä on Suomen lain mukaisesti rikos- ja vahingonkorvausoikeudellisessa vastuussa kirjoitustensa sisällöstä. Käyttäjällä tulee olla suostumukset kaikilta kirjoituksessa, kuvissa tai videoissa esiintyviltä henkilöiltä siihen, että Dojo Oy ja yhteistyökumppanit voivat hyödyntää ja käsitellä materiaalia kaupallisesti ja muutoin parhaaksi katsomallaan tavalla. Kuvan/videon/kirjoituksen lähettäneen asiakkaan tulee kysyttäessä pystyä esittämään ko. suostumukset. Alaikäisten osalta tulee tarvittaessa voida esittää huoltajan suostumus. Käyttäjä vakuuttaa myös, että hän ei ole luovuttanut tai tule luovuttamaan materiaalia yksinoikeudella millekään kolmannelle taholle.

Palstalla ja siihen verrattavissa palveluissa julkaistavien tekstien kirjoittajien henkilöllisyys ja yhteystiedot ovat lähtökohtaisesti luottamuksellisia tietoja, joita Dojo Oy tai Antti Heikkilä eivät luovuta kolmansille osapuolille.

Dojo Oy:llä on kuitenkin harkintansa mukaan oikeus luovuttaa kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot poliisi- tai muulle viranomaiselle. Tiedot voidaan luovuttaa, jos on syytä epäillä, että itse kirjoituksella on syyllistytty rikolliseen tekoon tai että on tapahtunut rikos, jonka selvittämistä voidaan edistää kirjoittajan nimi- ja yhteystiedot luovuttamalla ja viranomainen esittää tätä koskevan perustellun pyynnön.

Jos Dojo Oy:llä on itse hankkimiensa tai kolmansilta tai viranomaisilta saamiensa tietojen perusteella perusteltua syytä epäillä, että käyttäjä on toiminut sitoumuksiensa vastaisesti, Dojo Oy:llä on oikeus poistaa tietyiltä käyttäjätunnuksilta käyttöoikeus tai ryhtyä muihin tarpeellisiin toimenpiteisiin siltä osin kuin on tarpeellista sopimuksen vastaisen toiminnan keskeyttämiseksi. Käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta mihinkään vahingonkorvauksiin tai hyvityksiin.

Käyttäjä vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja tietojen perille saapumisesta.


12. Käyttäjätiedot

Käyttäjän antamat henkilö- ja tilaustiedot kerätään Dojo Oy:n asiakashallintajärjestelmään. Asiakashallintajärjestelmää käytetään Dojo Oy:n mainontaan, markkinointiin, liiketoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Tietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle.
Käyttäjällä on oikeus kieltää itseään koskevien rekisteröintitietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Käyttäjällä on oikeus tarkistaa ja muuttaa itseään koskevia rekisteröintitietoja joko palvelun välityksellä tai ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjänä toimivaan Dojo Oy:öön

Yhteystiedot:

Maarit Heikkilä 
osoite: Iso Roobertinkatu 3-5 E 5, 00120 Helsinki
sähköposti: maarit.dojo@gmail.com

Dojo Oy:llä on oikeus käyttää saamiaan käyttäjätietoja kolme vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

Kaikki kerätyt tiedot säilytetään luottamuksellisina. Dojo Oy pyrkii erilaisin teknisin toimenpitein estämään ja minimoimaan uhkat koskien luvatonta pääsyä tietoihin, niiden väärinkäyttöä sekä mahdollista epätarkkuutta. Tekniset järjestelmät eivät kuitenkaan ole täysin turvallisia tietokonejärjestelmän väärinkäyttäjiä vastaan ja tietojen toimittamiseen sekä käsittelyyn liittyy aina riskejä riippumatta siitä, miten tietoja kerätään ja käsitellään.


13. Ylivoimainen este

Lakko, työsulku, tulipalo, viranomaisen määräys tai jokin muu vastaava ylivoimainen este vapauttaa Dojo Oy:n noudattamasta tämän sopimuksen ehtoja ylivoimaisen esteen ajaksi.


14. Käyttökatkot

Käyttökatkot ovat mahdollisia huollon, liiallisen kuormituksen tai muun syyn vuoksi. Dojo Oy pyrkii informoimaan käyttökatkoista. Dojo Oy ei vastaa mahdollisista käyttökatkojen aiheuttamista katoamisista tai keskeytyksistä palveluun tai sen osaan.

Dojo Oy ei vastaa palvelussa olevista keskeytyksistä, eikä Dojo Oy korvaa asiakkaalle palvelun keskeytyksestä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa, kustannuksia tai välittömiä tai välillisiä vahinkoja.


15. Käyttöehtojen muutokset

Dojo Oy:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa sopimuksen ehtoja ja laitteistovaatimuksia ilmoittamalla siitä käyttäjälle kirjallisesti, sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset tulevat voimaan aikaisintaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua ilmoituksen tekemisestä. Käyttäjä hyväksyy muutokset palvelua käyttäessään. Saatuaan muutoksista tiedon käyttäjä voi irtisanoa kirjallisesti, sähköpostitse tai palvelun välityksellä koko sopimuksen päättymään ennen muutoksen voimaantuloa.

Dojo Oy:llä on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle. Sopimus siirtyy myös liiketoimintasiirtojen, jakautumisen, sulautumisen tai yhtiön kyseistä osaa koskevan liiketoiminnan myynnin johdosta.


16. Asiakastuki

Käyttäjien yhteydenotot ja asiakasvalitukset tulee lähettää osoitteeseen maarit.dojo@gmail.com.

 

17. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu.

Käyttäjällä on myös oikeus saattaa sopimuksesta syntyvät erimielisyydet kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.


18. Päivämäärä

1.10.2015

Olen lukenut ja ymmärtänyt käyttöehdot ja hyväksyn ne itseäni sitoviksi.

Annan suostumukseni sille, että digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti aloitetaan ennen 14 päivän peruuttamisajan päättymistä.

Ymmärrän, että tilaus sisältää maksuvelvollisuuden.