Käyttäjätunnus (sähköpostiosoitteesi)
Salasana

BLOGIARKISTO

Aihesanalista

© 2012-2021 Tekstit Antti Heikkilä
Powered by NettiSite


Kirjoitettu 14.10.2010

TOIVOTTAVASTI VIIMEINEN JUTTU HULLUUDESTA, JONKA NIMI ON ILMASTONMUUTOS

Syy, miksi yleensä olen kirjoittanut ilmastoasioista, johtuu siitä että siinä toteutuu sama kuviot kuin Low fat -uskonnossa ja H1N1- hypessä. Julkaisen näillä sivuilla tunnetun amerikkalaisen fyysikko professori Harold Lewisin kirjeen, jossa hän pyytää eroa Amerikan fyysikkoyhdistyksestä juuri näiden täysin tuulesta temmattujen ilmastoväitteiden takia.

Koskakohan joku keskeinen professori lipeää Low fat -uskonnosta. Ehkä toiveajattelua sillä jokainen heistä on päässyt asemiinsa ruoka- ja lääketehtaiden avustuksella. Olisihan noloa julkisesti sanoa, ettei uskonutkaan, vaikka palveli kirkkoa kuuliaisesti. Jäämme odottamaan uuden Lutherin syntyä.

blogs.telegraph.co.uk

Niille, joille englannin kieli tuottaa vaikeuksia olen suomentanut muutamia kohtia.

Otsikko: Global warming is the greatest and most successful pseudoscientific fraud I have seen in my long life

Ilmaston lämpeneminen on suurin ja menestyksellisin pseudo-tieteellinen huijaus mitä olen nähnyt pitkän elämäni aikana.

When I first joined American Physical Society (APS) the sixty-seven years ago it was much smaller, much gentler, and as yet uncorrupted by the money flood (a threat against which Dwight Eisenhower warned a half-century ago)….

Kun liityin Amerikan fysiikan alan yhdistykseen (APS) kuusikymmentäseitsemän vuotta sitten, yhdistys oli paljon pienempi, paljon lempeämpi ja vielä vailla rahavirtojen korruptiota (uhka josta Dwight Eisenhower varoitti yli puolivuosisataa sitten).

How different it is now. The giants no longer walk the earth, and the money flood has become the raison d’être of much physics research, the vital sustenance of much more, and it provides the support for untold numbers of professional jobs. For reasons that will soon become clear my former pride at being an APS Fellow all these years has been turned into shame, and I am forced, with no pleasure at all, to offer you my resignation from the Society.

Kuinka erilainen se onkaan nyt. Jättiläiset eivät enää kävele maan päällä, ja rahavirroista on tullut suurelle osalle fysiikan tutkimusta olemassaolon syy, elintärkeää ravintoa paljolle muulle, ja se ylläpitää lukemattomia määriä työpaikkoja ammattilaisille. Syistä, jotka ilmenevät edempänä, on aikaisempi ylpeyteni olla APS:n jäsen kaikki nämä vuodet muuttunut häpeäksi, ja olen pakotettu vailla mielihyvää ojentamaan sinulle eroanomukseni yhdistyksestä.

The appallingly tendentious APS statement on Climate Change was apparently written in a hurry by a few people over lunch, and is certainly not representative of the talents of APS members as I have long known them.

Ilmeisesti muutama ihminen kirjoitti kiireessä lounasaikaan tuon kauhistuttavan tarkoitushakuisen APS:n lausunnon, joka ei todellakaan edusta APS:n lahjakkaita jäseniä, jollaisina olen heidät kauan tuntenut.

Tieteellä ei todellakaan mene hyvin. Se mikä on pielessä lääketieteessä, näyttää koskevan kaikkia tieteenaloja. Tutkijoita on aivan liikaa ja jokainen yrittää hengenpitimikseen tehdä itsensä tarpeelliseksi hinnalla millä hyvänsä. Jos intressit osuvat yhteen suuren rahan kanssa, niin kärpäsestä saa paisuteltua mielipuolisia juttuja tänä median aikakautena. Totuudella ei ole väliä, kunhan oma palli pysyy alla. Tieteestä on tullut suurten massojen uskontoa. Enää ei kyetä luottamaan omana kokemukseen, vaan juostaan sen perässä, mistä mainokset käytävät termiä ”tutkittua tietoa”. Mitä uskomattomimman väitteet, sitä paremmin ihmiset uskovat. Jo Göbbels sanoi aikoinaan, että mitä suurempi vale, sitä helpommin ihmiset uskovat. Sillä eihän kukaan voi uskoa, että instituutiot ovat väärässä, vai miten on THL? Oliko Göbbels sittenkin oikeassa?

Edellinen Seuraava