Käyttäjätunnus (sähköpostiosoitteesi)
Salasana

BLOGIARKISTO

Aihesanalista

© 2012-2021 Tekstit Antti Heikkilä
Powered by NettiSite


Kirjoitettu 25.01.2014

VALTIO ON KANSAN VIHOLLINEN

Suomen uudet ruokasuositukset esiteltiin kansalle. Ensinnäkin on sanottava, ettei kysymys ole mistään uudesta asiasta, vaan suositukset ovat kopio Yhdysvaltojen 2010 suosituksista. Toiseksi, ja mihin blogin otsikkokin viittaa, että suositukset aiheuttavat epäterveyttä ja ovat suoranainen sairauksien lähde. Siitä on valtio vastuussa.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta edustaa enemmänkin teollisuutta ja erilaisia intressipiirejä kuin että se pystyisi perehtymään tavallisen ihmisen ongelmiin. Porukkaan kuuluu kaksi ravintoasioissa puuhastelevaa, Mikael Fogelholm ja Ursula Schwab. Kumpikaan ei ole lääkäri. Molemmat ovat taustaltaan ravintoterapeutteja, joita valmistuu agronomi-koulutuksen sivutuotteena. Heidän ajattelumaailmansa perustuu lihan tuotantoon: miten mahdollisimman halvalla tuotetaan porsas joulupöytään. Heillä on suuri tarve esiintyä kuin lääkärit, mihin heillä ei ole kuitenkaan pätevyyttä. Ihmisten hoitaminen on jotain muuta kuin mitä he esittävät. Sekä Fogelholm että Schwab ovat henkilökohtaisesti vastuussa suositustensa seurauksista. Valtio on valtuuttanut heidät tähän tehtävään. Koko Suomi on näiden kahden henkilön armoilla ravintoasioissa. Heidän on turha paeta neuvottelukunnan taakse. Valtio on asettanut epäpätevän neuvottelukunnan, jolloin valtio on osasyyllinen väärän tiedon levittämiseen ja samalla ihmisten kärsimysten lisäämiseen. Neuvottelukunta pitäisi lopettaa jo pelkästään taloudellisin perustein. Jos Suomi ei pysty itsenäiseen ajatteluun edes ravintoasioissa, niin tilataan valmiit nuotit Yhdysvalloista, kuten ennekin on tehty.

PUNAINEN LIHA

Ensinnäkin, termi punainen liha on epätieteellinen ja heijastaa enemmänkin puhujansa primitiivistä tiedostamatonta verikammoa. Lihan vastustaminen kuuluu Fogelholmin todellisiin motivaatioihin. Viime aikoina lihaa ja lihan syöntiä vastaan on hyökätty milloin mistäkin syystä. Lihan syönti pilaa ilmaston ja liha tappaa syöjänsä ennenaikaisesti. Kyse on hyvin tendenssinomaisesta ja yksipuolisesta manipulaatiosta, jonka taustalta löytyvät kansainväliset vegaanipiirit. Suomessa Fogelholm kuuluu vihreään puolueeseen. Hän on täysin tietämätön Suomen historiasta ja maan olosuhteista: ilman nautaa elämä Suomessa olisi ollut mahdotonta. On aivan eri asia tehotuottaa keinoruokinnalla ja antibiootein lihaa kuin käyttää lihaa luonnollisen poistuman kautta. Eläinten ruokinta on olennainen lihan laadun kannalta. Soija ja maissi eivät ole märehtijän luonnollista ruokaa. Luonnollinen ruoka on ruoho. Keinoruokinta sairastuttaa eläimen ja huonontaa ratkaisevalla tavalla eläinrasvan koostumuksen. Vapaasti laiduntavan eläinrasvan koostumus poikkeaa olennaisella tavalla keinoruokitun eläimen rasvasta. Luonnonruokitun eläimen rasva on terveellistä.

Fogelholmille vanha viisaus, ettei lypsävää lehmää kannata tappaa, on tuiki tuntematon, sillä hänellä ei ole mitään käsitystä tämän maan realiteeteista. Perinteinen lihantuotanto on aivan jotain muuta mitä hän on lukenut Vihreästä Langasta.

Puhe ekologiasta ruokasuositusten yhteydessä on täysin epäasiallista ja ilmentää ylimielistä - jopa fasistista - asennetta tavallisia ihmisiä kohtaan. Mutta, jos halutaan tarkastella asiaa tältäkin puolelta, niin nautakarjan kuten lampaiden vapaa laiduntaminen on ekologisinta ruuan tuotantoa, jos mikään. Märehtijät syövät ruohoa alueilta, missä muu ruuantuotanto on mahdotonta. Suomessa ruohon laatu on huomattavasti parempaa kuin etelämpänä, joten on mielipuolista olla käyttämättä tätä mahdollisuutta ruuantuotannossa. Vain harvat kasvit pärjäävät Suomen olosuhteissa. Monien muiden tuotanto on keinotekoista ja siten ekologisesti paljon huonompi vaihtoehto. Fogelholmin mielipiteet kumpuavat vihreästä uskonnosta, jossa tosiasioilla ei ole mitään tilaa.

Lihaa koskevat väitteet perustuvat seurantatutkimuksiin, joiden tieteellisyys on vähintäänkin kyseenalaista. Seurantatutkimukset ovat enemmänkin yksi vallankäytön väline kuin pyrkimys etsiä totuutta. Seurantatutkimukset antavat mahdollisuuden tarkoitukselliseen tulkintaan, joka vaihtelee aina vallalla olevan poliittisen ja taloudellisten suuntausten mukaan. Näitä tutkimuksia on alettu lisääntyvässä määrin kritisoida. Seurantatutkimukset ovat häpeäksi tieteelle ja niitä tekevät vain mielikuvituksettomat ja laiskat henkilöt. Tutkimuksen tekeminen on helppoa. Lähetetään ihmisille kyselytesti ja sopivan ajan kuluttua posti tuo palautteen, jonka sitten voi käsitellä tietokoneella. Tulosta voi manipuloida aina tilaajan toivomusten mukaan.

Oheisena yhden lihaa parjaavan tutkimuksen analyysi. Tutkimus on tehty peräti Harvardissa. Tämäkin on seurantatutkimus ja perustuu ihmisten haastatteluun. Oheisena yksi esimerkki haastattelukaavakkeesta.

Kun selaa tuota kyselykaavaketta, niin on ilmeistä, että sen täyttäminen käytännössä kelle tahansa totuudenmukaisesti on mahdotonta. Aihetta on tutkittu ja on todettu, että ihmisten vastaukset ovat kaukana todellisuudesta. Ihmiset vastaavat enemmänkin kyselijän odotusten mukaan kuin mitä todellisuudessa ovat tehneet. Jos siis tutkimuksen mittausvälineet eivät vastaa todellisuutta, niin miksi sitten näitä tutkimuksia vielä tehdään? Jokainen ymmärtää, että tarkoitus on jokin muu kuin ihmisten hyvä. "Tutkimusten" tarkoituksena on pelottelun kautta ohjata ihmisten käyttäytymistä haluttuun suuntaan, hieman samaan tapaan kuin ennen vanhaan peloteltiin helvetin tulella. Todelliseen tietoon perustuvasta valinnan mahdollisuudesta ei ole siten kysymys. Olemme samassa karsinassa tehotuotettujen broilereiden kanssa.

Harvardin tutkijat sanovat lihansyönnin lisävään yleistä kuolleisuutta. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan kahta eri tutkimusta yhdessä. Ihmiset on jaettu lihansyönnin suhteen viiteen eri ryhmään. Yhteensä tutkimus käsitti 2.958.416 henkilövuotta. Tutkimusaikana oli 23.926 kuolemaa joista sydäntautien osuus oli 5.910 ja syövän 9.464. Kuolleisuus oli siten huomattavan alhainen. Kokonaiskuolleisuus oli 0.81 % josta sydäntautien osuus oli 0.2 % ja syövän 0.32 %. Kun verrattiin vähiten ja runsaasti lihaa syövien kuolleisuutta keskenään, ero oli vähemmän kuin yksi henkilö sataa kohden 28 vuoden seuranta-aikana. Tulos on todella mitätön, tulkinnanvarainen ja sen perusteella tutkijoiden väite lihan vaarallisuudesta ei pidä missään tapauksessa paikkaansa. Harvard ryssi pahemman kerran tässä asiassa. Mutta syykin löytyy. Tutkimuksen yksi keskeisimmistä henkilöistä professori Frank Hu on vegaani ja vakituinen puhuja tuon porukan tilaisuuksissa.

Niille, jotka haluavat tutkia asiaa lähemmin, tutkimuksesta löytyy mielenkiintoisia yksityiskohtia. Verrattuna vähän lihaa syöviin runsaasti syövät olivat vähemmän terveystietoisia, liikkuivat vähemmän, eivät käyttäneet suojaravinteita, tupakoivat ja joivat viinaa huomattavasti enemmän. Näitä olennaisesti kuolleisuuteen vaikuttavia tekijöitä ei ollut huomioitu, niin että voi hyvällä syyllä sanoa lihansyönnin suojaavan ennenaikaiselta kuolemalta, vaikka eläisi pellossa. Olisi luullut, että kuolleisuus olisi ollut huomattavasti suurempi noilla elämäntavoilla. On myös tehty tutkimuksia, joissa nämä asiat on huomioitu, eikä kuolleisuudessa ole todettu eroja. Kun tutkimus on tehty Harvardissa, se saa tavattoman huomion osakseen ikään kuin se edustaisi Jumalan tahtoa.

Toinen lihan vaaroista pelotteleva ajatus lähenee jo UFO-tiedettä. 2013 julkaistu tutkimus väittää lihan karnitiinin aiheuttavan verisuonten kalkkeutumista. Tutkimuksen mukaan suoliston bakteerit muuttavat karnitiinin ensiksi trimetyyliamiiniksi (TMA), joka sitten edelleen muuttuu trimetyyli-n-amiinksi (TMAO). Kuulostaa hurjalta, mutta miksi liha otettiin esille, kun monen muunkin ruoka-aineen kohdalla tapahtuu samaa. Vihannekset ja hedelmät aiheuttavat saman ilmiön. Koska tutkimus oli täysin tendessinomainen, niin luonnollisesti tämäkin näkökulma jätettiin pois. Kaiken lisäksi tutkimukseen osallistui vain 6 ihmistä, joista yksi oli vegaani - ja yksi hiiri. Näin sitä tehdään mullistavia totuuksia, joita sitten levitellään suureen ääneen maailmalle.

Jos haluaa äänestää jaloillaan, syökää ihmeessä lihaa. Se on terveellistä.

SUOLA

Suola näyttää olevan Schwabin bravuuri. Ilmeisesti hänelle maistuu Fogeholmista poiketen Eisbein (saksalainen siansorkka- herkku).

Suolan vaikutuksia terveyteen on tutkittu, eikä ole mitään näyttöä, että suolarajoituksesta olisi mitään hyötyä. Vain pieni vähemmistö reagoi suolaan. Heillä on yleensä verenpainetauti, mutta suolarajoitus heidänkin kohdallaan on kyseenalainen. Valtion suosittelijat edustavat yksinkertaista ajattelua. Suola pois ja sillä hyvä. Tämäkään suositus ei ole tästä maailmasta. Haluaisin nähdä, mihin tieteelliseen tosiasiaan heidän suosituksensa suolan määrästä perustuu, sillä ei ole olemassa yhtään kunnon tutkimusta siitä, onko suolan rajoituksesta mitään hyötyä. Oheisena Cochrane yhteisön arvio suolasta, joka ei tue Suomen valtion virkamiesten aivoituksia. JAMA:ssa julkaistu selvitys suolan mahdollisista haitoista kertoo samaa. Se, mitä nämä tutkimukset osittavat, on selvästi päinvastaista eli että vähäinen suolan saanti lisää oleellisesti sydänkuolemia. Niinikään JAMA:ssa 2011 julkaistu tutkimus toteaa, ettei suolan vähentämisellä ole mitään vaikutusta verenpaineeseen, mutta lisää sen sijaan äkkikuolemia viisin-kertaisesti.

Toinen tutkimus toteaa samaa: Suolan rajoittaminen 1500 mg:aan pv:ssä lisää sydänkuolemia peräti 450 %. Vähäsuolaisuus heikentää 2-tyypin diabetespotilaan selviytymistä. Diabeetikot kuolevat ennen aikojaan vähäsuolaisuuden seurauksena. Vähäsuolainen ruoka lisää myös oleellisesti insuliiniresistenssiä.

Vähäsuolaisuus on todellinen terveysriski vanhuksille. Suolattomuus lisää kaatumisia ja sitä kautta luunmurtumia, jotka voivat olla kohtalokkaita ikääntyville. Natriumin puute ikääntyvillä lisää kaikkinaista sairastumisriskiä.

Ravintoasioihin syvällisesti perehtynyt Gary Taubes peräänkuuluttaa Science -lehdessä kunnon tutkimuksia virallisten suolaväitteiden perusteluksi.

Myös Scientific American kirjoittaa, että on aika lopettaa suolasota.

Tällaista siis muualla, kun taas meillä Suomessa eletään olettamusten varassa. Itse asiassa virkamiehet ajavat tässäkin asiassa ruokateollisuuden etuja, sillä tavallisin aine, millä suolaa korvataan on natriumglutamaatti, joka näiden eksperttien mukaan on terveysruokaa, vaikka tutkimukset kertovat muuta. Suomalainen ravintosuositus muistuttaa enemmänkin eugeniikkaa kuin todellista tarkoitusta kohentaa kansalaisten terveyttä. Myös suolan laadulla on todellista merkitystä. Käsittelemätön merisuola ei aiheuta esimerkiksi turvotuksia, kun taas kemiallisesti valmistettu aiheuttaa monen muun oireen lisäksi. Esimerkiksi valtaosa yöllisestä suonenvedosta johtuu natriumin puutteesta. Teelusikallinen merisuolaa ennen nukkumaan menoa saa ihmeitä aikaan.

Äänestäkää jaloillanne. Käyttäkää merisuolaa teollisuussuolan sijaan.

KALA

Suositus puhuu kalasta, mutta mistä saa kalaa? Se, mitä kalatiskiltä löytyy, on harvoin aitoa kalaa, sillä lähes kaikki kalan nimellä myytävät oliot ovat keinoruokinnan tulosta. Kaloja ruokitaan GMO soijalla ja ties millä. Antibioottien määrääkään ei ilmoiteta. Norjassakin ollaan huolestuneita kalan laadusta. Onneksi sieltä löytyy aitoja tiedeihmisiä, jotka uskaltavat päinvastoin kuin meillä sanoa totuuden ääneen, vaikka teollisuus vaatii olemaan hiljaa.

Kalanviljely on kasvava ekologinen ongelma, noin tiedoksi Fogelholmille ja vielä sekin, että lohen liha on punaista. Eikö sen pitäisi olla vaarallista? Lisätietoa luonnon lohen ja viljellyn eroista löytyy Puresalmon -sivustolta

Äänestäkää tässäkin asiassa. Jättäkää kassilohi kauppaan ja menkää kalastamaan. Ei kannata syödä huonoa kalaa. Huonon kalan sijaan päivittäinen kalanmaksaöljy korvaa puuttuvat ravintoaineet. Jos halua kokea, miltä kunnon kala-ateria maistuu, niin menkää Tukholmaan Lisan kalaravintolaan Östermalmin kauppahallissa. Ei ole muuten kalliskaan.

Suosituslista ontuu myös monelta muultakin osalta. Viljoja suositaan, vaikka yli puolella suomalaisista on geeniperimä, joka altistaa gluteiinin haitoille. B-vitamiinin saantia haluttaisiin lisätä, mutta miten. Sitä ei kerrota. Viljojen B-vitamiini, jos siitä enää on jäljellä mitään kaupantiskillä, on keinotekoista. Tiedetään, että jauhamisen jälkeen 40 % viljan vitamiineista häviää 24 tunnin kuluessa. 3 päivän kuluttua vitamiineista on jäljellä enää 10 %. Paras B-vitamiinien lähde on maksa, mutta sekin on väriltään punaista.

Sitten tuo iänikuinen kysymys pehmeistä rasvoista. Mutta ei kerrota, mistä rasvasta on kysymys. Schwabin bravuuri on rypsiöljy. Asia on niin, ettei rypsiöljyn todellisia terveysvaikutuksia elävässä elämässä ole tutkittu koskaan, joten väitteet sen terveysvaikutuksista perustuvat vähärasvaisen uskonnon haaveisiin.

Tässä suhteessa ruokapornolehti Iltalehti paljastaa Schwabin todelliset motivaatiot: ihmiset halutaan pakottaa hänen ihannemaailmaansa. Ei ole kovinkaan kauan siitä kun Schwab halusi ottaa huostaan karppaavat lapset.

Mikä ihme meitä suomalaisia vaivaa? Eikö olisi aika näyttää kaapin paikka moiselle tyypille. Kun johtajuus on kadonnut maasta, niin rotat hyppivät pöydällä. Eliitin asenne kertoo osaltaan, että fasismi kurkkii oven takana.


Blogin aihesanat:
bakteeri, vihreä puolue, 2-tyypin diabetes, antibiootti, B-vitamiini, broileri, Cochrane, diabeetikko, egologinen, Eisbein, ennenaikainen kuolema, eugenetiikka, fasismi, fasisti, Frank Hu, Gary Taubes, geeniperimä, GMO soija, haastattelukaavake, Harvard, helvetin tuli, hiiri, häpeä, ihannemaailma, ilmasto, Iltalehti, insuliiniresistenssi, jaloilla äänestäminen, JAMA, jotaja eliitti, Jumala, kalanmaksaöljy, kalaravintola, kalkkeutuminen, kammo, kansa, karnitiini, karppaaja, karppaavat lapset, keinoruokinta, kla, kritisoiminen, käyttäytyminen, lammas, lapsi, lehmä, liha, lihantuotanto, liikunta, luonnon lohi, luunmurtuma, lääkäri, maissi, maksa, merisuola, Mikael Fogelholm, märehtijä, Natrium, natriumglutamaatti, Natriumin puute, nauta, pelottelu, poliittinen, Puresalmon, pätevyys, rasva, ravintoterapeutti, ravitsemusneuvottelukunta, rotta, ruoho, ruokapornolehti, ruokasuositus, rypsiöljy, sairastumisriski, Science, Scientific American, seuranta, siansorkka, soija, soja, sota, suojaravinne, suola, suolasota, suolattomuus, suolisto, suonenveto, sydäntauti, syyllinen, syyllisyys, syöpä, taloudellinen, terveystietoinen, tiede, totuus, Tukholma, tupakoiminen, turvotus, tutkimus, UFO, Ursula Schwab, uskonto, valta, valtio, vanhus, vastuu, vegaani, verenpaine, verepainetauti, verikammo, verisuoni, Vihreä Lanka, vihreä uskonto, viina, viljat, viljelty lohi, vitamiini, vähärasvainen uskonto, vähäsuolaisuus, Yhdysvallat, Östermalmin Kauppahalli

Edellinen Seuraava